Vandkvalitet

Vandværket har siden foråret 2010 ikke selv indvundet vand, men køber al vand fra Greve Vandværk.

Det betyder, at der ikke længere foretages kontrolprøver af råvand, men alene af vand på forbrugssteder.

Firmaet Eurofins foretager mindst 3 gang årligt vandprøver forskellige steder i vandværkets forsyningsområde.

Analyseresultatet af prøverne ses nedenfor. Resultaterne sendes tillige til Greve Kommune samt Embedslægeinstitutionen for Sjælland til orientering. 

Kontrol af råvand fra indvindingsboringer foretages af Greve Vandværk.

Oplysning om vandets hårdhed og andre specifikke værdier findes på Greve Vandværks hjemmeside grevevand.dk .   

Analyserapport 2021.02.01

Analyserapport 2021.01.04

Analyserapport 2020.11.24

Analyserapport 2020.06.30

Analyserapport 2020.05.04

Analyserapport 2020.01.27

Analyserapport 2019.10.29

Analyserapport 2019.07.16

Analyserapport 2019.01.11

Analyserapport 2018.12.18

Analyserapport 2018.07.10

Analyserapport 2018.05.30

Analyserapport 2018.01.30

Analyserapport 2017.12.11

Analyserapport 2017.07.07

Analyserapport 2017.05.18

Analyserapport 2017.01.06

Analyserapport 2016.11.30

Analyserapport 2016.07.04

Analyserapport 2016.05.17

Analyserapport 2016.01.20

Analyserapport 2015.11.24

Analyserapport 2015.07.07

Analyserapport 2015.05.18

Analyserapport 2015.01.13

Analyserapport 2014.12.02

Analyserapport 2014.07.31

Analyserapport 2014.06.12

Analyserapport 2014.01.30

Analyserapport 2013.11.15