Ejerskifte

Vandværket har tilbagevendende mange problemer når ejendomme handles, idet sælger ofte ”glemmer” at afmelde PBS ved fraflytning. Dette betyder at opkrævning tilgår den tidligere ejer - og ikke den nye ejer.
Husk derfor ved ejerskifte at afmelde PBS-betalingen af vandafgift i banken.

I forbindelse med ejerskiftet påhviler det køber og sælger selv at ordne mellemværende vedrørende vandafgift over ejendommens refusionsopgørelse.

Lad derfor det tilsendte takstblad overgå til den nye ejer.

Betalingen til vand påhviler ejendommen, og der foretages således ikke flytteafregning af vandværket.

Ved fraflytning foretager køber og sælger i fællesskab aflæsning af vandmåleren på flyttedagen. Denne måleraflæsning danner baggrund for afregningen mellem køber og sælger.

Vandværket bruger altid selvmåleraflæsningen ultimo september måned til afregning af årets vandforbrug.