senest opdateret den 6. juli 2021

Generalforsamling 2021 er afholdt. Læs referat.

 

Målerudskiftning
I forbindelse med den forestående sammenlægning har Greve Vandværk krævet, at alle målere skal være elektroniske, da det er sådan en type målere, man her har installeret. Ved sammenlægningen giver det tillige mulighed for at se sit vandforbrug via værkets hjemmeside.
Finn Olsen A/S VVS  begynder på denne udskiftning den 1/10 2020, som forventes at vare frem til årsskiftet.

 

Ved ledningsbrud eller ved pludselig stop i vandforsyningen
Ved stop i vandforsyningen eller lavt vandtryk, vent en halv til én hel times tid. Er problemet fortsat gældende ring da til Greve Vandværk på tlf. 4390 8100. Vandværkets vagt kan tilkaldes døgnet rundt ved ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.

 

SMS varsling ved uregelmæssigheder i vandforsyningen
Du er som forbruger i Karlslunde Strands Vandværk automatisk omfattet af SMS tjenesten, hvis du har et eller flere telefonnumre tilmeldt forbrugsadressen. Læs hvordan du af- eller tilmelder et telefonnummer.

 

Vedrørende spørgsmål til den fremsendte regning, ejerskifte, vandforbrug og måleraflæsning
Kontakt Vandværkets administrationsselskab Microwa abc på tlf. 7026 9326 eller på e-mail abc@microwa.dk 

 

Vedrørende målerproblemer
Kontakt Greve Vandværk på
gv@grevevand.dk eller ring på 4390 8100.

 

Vedrørende nybyggeri eller ombygning/ændring af eksisterende anlæg
Kontakt Greve Vandværk på gv@grevevand.dk eller ring på 4390 8100.

 

Vedrørende øvrige spørgsmål, ikke sagsbehandling som varetages af Greve Vandværk
Kontakt vandværkets formand Mogens Haugaard Kristensen på tlf. 4615 0948 (bedst efter kl. 18:00) eller på e-mail ksv-vand@live.dk

 

Bankforbindelse: Sydbank A/S reg. 6818 konto nr. 0001116481