Vedr. indskrænkning af vandforbruget generelt

Roskilde Amtsråd har tidligere besluttet at indføre begrænsninger af vandforbruget i hele Roskilde Amt. Disse begrænsninger ligner meget de begrænsninger Karlslunde Strands Vandværk har haft i mange år. På et punkt går Roskilde Amtsråd videre, idet der er besluttet at, -

GRÆSPLÆNER ALDRIG MÅ VANDES.

Vi anmoder alle vore vandaftagere om at være opmærksom på dette til sommer.

Nye lempelige regler. 
I lighed med forrige år, vil der i sommerperioden forsøgsvis blive givet tilladelse til havevanding. Hvis der skal havevandes, bør vanding med haveslange så vidt muligt undgås.

Der må nu vandes i perioden mellem Kl. 20.00 og Kl. 01.00 - alle dage, dette tidspunkt er valgt for at formindske fordampningen, men skal undgås efter Kl. 01.00 i det vi i vandværket foretager målinger af vandforbruget i nattetimerne for at konstatere eventuelle rørsprængninger og utætheder i ledningsnettet.

Enhver form for mekanisk vanding med sprinkler - turbine eller lignende, 
er ikke tilladt.

Vanding af græsplæner er stadig aldrig tilladt.

Overtrædelse vil blive påtalt i henhold til vedtægter og regulativ.

Samme ordning er gennemført i den øvrige del af Greve Kommune.